Schrijven als reflectietool

Het verhaal dat je leeft

Het verhaal dat je leeft  ©  krijgt vorm aan de hand van ervaringsgerichte schrijfopdrachten. Je verhaal is het bewijs dat je leeft, en tegelijkertijd een weergave van het script dat je bewust of onbewust uitleeft. Je eigen ervaringen vormen letterlijk je betekenis.

Wat we in elkaar kunnen herkennen en erkennen: de verhalen waardoor we ons laten regeren, en het unieke persoonlijke verhaal.

Narratieve psychologie

De narratieve psychologie gaat ervan uit dat de mens wordt bepaald door het verhaal over zichzelf. 'Zichzelf' is daarbij te verstaan als een verzameling van gedachten, ideeën en gevoelens.

De theorie en de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de werking van het autobiografisch geheugen en de functie van herinneringen en levensverhalen.

Zo kan je door jezelf de juiste vragen te stellen betekenisvolle ervaringen een plaats geven en bepaalde episodes uit je leven op een andere manier bezien. Je beweegt van het dominante verhaal naar het alternatieve verhaal.

Schrijven in 4 dimensies

Deze workshop voert je langs vier aspecten van existentiële coaching. Coach jezelf al schrijvend aan de hand van de vier bestaansdimensies:

  1. Fysiek – lichamelijkheid, materie en natuur
  2. Sociaal – verbinding met anderen
  3. Psychisch – persoonlijke ontwikkeling en zelfbeleving
  4. Spiritueel – zelfoverstijgende zingeving


Waar in je leven word je geregeerd door de verhalen waar je mee leeft? En waar schrijf je je eigen verhaal? Zet je leven in een nieuw perspectief. 

Breinschrijven

Creatief schrijven als brainstormtool.

Wat onder de waterlijn leeft naar boven halen.

Het onzichtbare zichtbaar maken.

Ideevorming spelenderwijs. 

Je weet pas wat je denkt, als je ziet wat je schrijft.

Focussend schrijven

Een ervaringsgerichte methode waarmee je stapsgewijs contact maakt met wat er in je leeft. We spelen met woorden en zinnen tot er iets ontstaat wat voor jou klopt. Wat is jouw rol in het theater van het leven, en wie ben jij als persoon? Merk op wat gehoord en gezien wil worden. 

 

Focussen (Focusing) is een manier van innerlijke afstemming, een opmaat naar reflectief schrijven. Bij het focussen geef je aandacht aan iets in je lijf dat nog vaag, maar wel voelbaar is. Iets wat te maken heeft met een situatie in je leven. Schrijvend ben je sprekend jezelf. 

 

Eugene Gendlin (1926-2017), Amerikaans filosoof en psycholoog, stond aan de wieg van Focusing. Gendlin richtte zich op het proces van living forward, leven in de groeirichting van het leven aan de hand van een lijfelijk gevoelde sensatie: de felt sense. Focussen werd ontwikkeld in samenwerking met psycholoog Carl Rogers.